Bouwfases

1842 – Lange Rozendaal eerste twee blokken en Kockstraat eerste twee blokken. gebouwd door het R.K. parochiaal armenbestuur. Deze woningen vormen min of meer de kern van de zeven steegjes.

1843 – De Suikerstraat en de Fockstraat, beide particulier initiatief, De Suikerstraat werd gebouwd door suikerfabriek Van Beek gevestigd aan de Oudegracht met de achterkant grenzend aan de Suikerstraat, De Fockstraat werd gebouwd door Timmerman J.M. Fock.

1850 – Lange Rozendaal, woningblok gebouwd door het R.K. parochiaal armenbestuur.

1859 – Korte Rozendaal, gebouwd door Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden.

1861 – Kopwoningen Fockstraat / Pelmolenweg, gebouwd door Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden.

1861/62 – Brouwerstraat, Boogstraat en Moutstraat, woningblokken gebouwd door het R.K. parochiaal armenbestuur.

1867/68 – Woonblokken gebouwd door het R.K. parochiaal armenbestuur.